Ede Zuid

Buurtzorg Ede Zuid

Buurtzorg Ede Zuid levert met een klein persoonlijke team (van 6 verpleegkundigen) verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Tevens werken wij samen met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. Samen kijken we naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie. Het gaat dan b.v. om reactivering, ademhalingstherapie, hulpmiddelen, aanpassingen e.d. De betrokken therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliënt en mantelzorger(s). Wij samen met Jeannet Scheffer van Ergodus: http://www.ergodus.nl/

De wijken waarin wij voornamelijk werken zijn: Rietkampen, Maandereng en de Reehortserbuurt.

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Ede Zuid, neem dan contact met ons op.
06 - 53406398
edezuid@buurtzorgnederland.com